Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο αναφορικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
05 Σεπτεμβρίου 2013

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γνωρίζει εις βάθος τις σημαντικές και ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία λόγω της μακροχρόνιας και έντονης οικονομικής κρίσης. Για αυτό το λόγο, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωφελούς του δράσης, και ιδιαίτερα μέσω της πρωτοβουλίας του να διαθέσει επιπλέον €100 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, συνεχίζει την αξιολόγηση πλήθους προγραμμάτων, καθημερινά, με στόχο τη συμβολή στην ανακούφιση όλων όσοι πλήττονται περισσότερο από τις δυσμενείς κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα, αλλά και τη συνεισφορά στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο.

Πέρσι το φθινόπωρο, το Ίδρυμα αποφάσισε να ενισχύσει με δωρεά €4,5 εκατομμυρίων τους δημόσιους και δημοτικούς βρεφικούς, νηπιακούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς όλης της χώρας, προκειμένου να μπορέσουν να εγγραφούν σε αυτούς επιπλέον 3.000 βρέφη και νήπια, τα οποία, χωρίς αυτή τη δωρεά, θα έμεναν εκτός του συγκεκριμένου προγράμματος που εκπονεί το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, με σοβαρές συνέπειες για τις οικογένειές τους που ήδη μαστίζονται από την κρίση. Πρόσφατα, πληροφορηθήκαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι το Υπουργείο Εσωτερικών καλύπτει την εγγραφή όλων των βρεφών και νηπίων σε δημόσιους και δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς ανά την επικράτεια, γεγονός που μας δίνει την δυνατότητα να στρέψουμε την προσοχή μας σε άλλα προγράμματα χρήζοντα ενίσχυσης.
 
Καθώς οι ανάγκες γύρω μας αναμφισβήτητα μεγαλώνουν, αξιολογούμε και εξετάζουμε συνεχώς πληθώρα προτάσεων που υποβάλλονται καθημερινά από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς, και αφορούν σειρά διαφορετικών και σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων. Οι ανάγκες είναι πολλές και σημαντικές και μέριμνά μας είναι να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ως Ίδρυμα, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, χωρίς να ξεχνάμε ποτέ οι ίδιοι, αλλά και οι συνεργάτες μας, ότι η δράση του Ιδρύματος παραμένει συμπληρωματική και δεν μπορεί, ούτε πρέπει, να υποκαθιστά την Πολιτεία. Επιπλέον, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο, η επικοινωνία του Ιδρύματος με επίσημους φορείς είναι συνεχής, προκειμένου να εντοπιστούν συγκεκριμένες ανάγκες και να εξετασθεί ο σχεδιασμός αποτελεσματικών προγραμμάτων για την ουσιαστική αντιμετώπισή τους.
 
Δεδομένων των πρωτοφανών αυτών συνθηκών που βιώνει η ελληνική κοινωνία, είναι αδύνατον να ανταποκριθούμε σε πολλά από τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τους συμπολίτες μας. Το Ίδρυμα, ωστόσο, μέσω της ενεργού δράσης και των πρωτοβουλιών του, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην στήριξη των πολιτών και στην κοινωνική ανάπτυξη.
 
Οι αποφάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου, αναφορικά με τις δωρεές που εγκρίνονται κάθε φορά, ανακοινώνονται πάντοτε δημόσια, στον ιστότοπο www.SNF.org, και κοινοποιούνται με αναλυτική έγγραφη επικοινωνία απευθείας στον δωρεοδόχο οργανισμό. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη πηγή δημοσίευσης νέων σχετικά με δωρεές του Ιδρύματος που δεν επιβεβαιώνονται επισήμως από το Ίδρυμα, δεν συνιστούν επιβεβαίωση αυτών.