Τρίτο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση - 26 και 27 Ιουνίου, 2014
24 Ιουλίου 2013

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει τη χαρά να ανακοινώσει τη διοργάνωση του Τρίτου Διεθνούς Συνεδρίου για την Κοινωφελή Δράση, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 26 και 27 Ιουνίου 2014. Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με το European Foundation Centre, έχει σαν στόχο να εξετάσει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με το European Foundation Centre, έχει σαν στόχο να εξετάσει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ – 26 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2014
Στις 4 Οκτωβρίου 2013, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία, με τίτλο Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων,  με σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας, η οποία πλήττεται έντονα από το ανησυχητικά υψηλό ποσοστό ανεργίας στη χώρα, που σήμερα υπερβαίνει το 60%. Το ζήτημα είναι πολύπλοκο και η δημιουργία νέων ευκαιριών απαιτεί καινοτόμες προσεγγίσεις και τη συνεργασία διαφόρων τομέων, συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωφελούς τομέα. Στοχεύοντας στην αναζήτηση αποτελεσματικών μεθόδων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το Ίδρυμα διοργάνωσε συνέδριο στη Νέα Υόρκη, τον Απρίλιο του 2014, το οποίο συγκέντρωσε οικονομολόγους, φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, ιδρύματα, ΜΚΟ, κυβερνητικά στελέχη και επιχειρηματίες, με στόχο να συζητηθούν σε βάθος οι τρόποι και οι πρωτοβουλίες που έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Η πρώτη ημέρα του τρίτου Συνεδρίου θα συνεχίσει την πορεία του συνεδρίου του Απριλίου και θα επεκτείνει την εμβέλειά του.
 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ – 27 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2014
Οι ασυνήθεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα παγκοσμίως έχουν ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η αύξηση, όμως, των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων έχει αναδείξει ταυτόχρονα σημαντικά ηθικά ερωτήματα που αφορούν την κοινωφελή δράση στο σύνολό της. Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου θα εξετάσει μια σειρά από αυτά τα ζητήματα, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στον εθελοντισμό και τα ηθικά θέματα σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 
ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ – 27 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2014
Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου θα εξετάσει επίσης τον καίριο ρόλο της τέχνης και του πολιτισμού στην κοινωνική και οικονομική ζωή των τοπικών κοινωνιών, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στον αντίκτυπο των πολιτιστικών κέντρων, όπως είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το Τρίτο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση έρχεται σε συνέχεια του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου για την Κοινωφελή Δράση το οποίο πραγματοποιήθηκε στις  27 και 28 Ιουνίου, 2013 και εστίασε στον Ρόλο της Φιλανθρωπίας σε μια Κοινωνία Πρόνοιας.
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρώτο και Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση, πατήστε εδώ.