Δεύτερο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση: Υλικό συνεδρίου
02 Ιουλίου 2013