Το Πρόσωπο της Χρονιάς: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Πρόσωπο της Χρονιάς: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η Ελληνοαμερικανική ημερήσια, Εθνικός Κήρυξ, ονομάζει το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ως το «Πρόσωπο της Χρονιάς» της εφημερίδας.

Για να διαβάσετε το άρθρο στον Εθνικό Κήρυκα, πατήστε εδώ