18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 / Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»: 16 Χρόνια Παγκόσμιας Προσφοράς

Μια συνοπτική εισαγωγή για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την ιστορία του και τις φιλανθρωπικές δραστηριότητές του.