Συνέδριο για το ρόλο των ιδρυμάτων στην τρέχουσα κρίση
05 Ιουλίου 2012

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», σε συνεργασία με το European Foundation Centre (EFC), διοργάνωσε συνέδριο, στις 5 και 6 Ιουλίου 2012, στην Αθήνα, για τον ρόλο των ιδρυμάτων στη σημερινή Ευρωπαϊκή κοινωνικό-οικονομική κρίση.