Συνέδριο για το ρόλο των ιδρυμάτων στην τρέχουσα κρίση
09 Ιουλίου 2012

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», σε συνεργασία με το European Foundation Centre (EFC), διοργάνωσε συνέδριο, στις 5 και 6 Ιουλίου 2012, στην Αθήνα, για τον ρόλο των ιδρυμάτων στη σημερινή Ευρωπαϊκή κοινωνικό-οικονομική κρίση.

Το διήμερο συνέδριο συγκέντρωσε μεγάλα Ευρωπαϊκά, και όχι μόνο, ιδρύματα, καθώς και ειδικούς, με σκοπό να συζητηθούν οι νέες προκλήσεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής τους. Μέσα από διαδραστικά σεμινάρια, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις πολλαπλές όψεις της τρέχουσας κρίσης στην Ευρώπη, και ιδίως στον Ευρωπαϊκό Νότο και την Ελλάδα.

Εναρκτήρια Ομιλία Ανδρέα Δρακόπουλου
Περίληψη Εργασιών Πρώτης Μέρας (05/07/2012) 
Περίληψη Εργασιών Δεύτερης Μέρας (06/07/2012)
Πρόγραμμα συνεδρίου
Κατάλογος Συμμετεχόντων
Βιογραφικά Ομιλητών
Θέσεις Ομιλητών