Το Ποντίκι: Η Λυρική Σκηνή εφορμά στην κοινωνία
15 Σεπτεμβρίου 2011

Συνέντευξη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τον Οργανισμό της ΕΛΣ, τις επερχόμενες αλλαγές και το ΚΠΙΣΝ.

Για να διαβάσετε το άρθρο, πατήστε εδώ.