29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 / Το Ίδρυμα « Σταύρος Νιάρχος» παρουσιάζει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Βίντεο της παρουσίασης των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τον αρχιτέκτονα Renzo Piano στις 29 Ιουνίου.