Το Ίδρυμα « Σταύρος Νιάρχος» παρουσιάζει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
29 Ιουνίου 2011

Βίντεο της παρουσίασης των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τον αρχιτέκτονα Renzo Piano στις 29 Ιουνίου.