29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 / Συνέντευξη Τύπου με τον Renzo Piano για τα τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια του ΚΠΙΣΝ

Το πρωί της 29ης Ιουνίου 2011, ο αρχιτέκτονας του ΚΠΙΣΝ, Renzo Piano, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, για την παρουσίαση των τελικών σχεδίων του έργου.