Το Πρόγραμμα του Population Council για Κορίτσια στη Γουατεμάλα στο PBS NewsHour
03 Μαρτίου 2011

Το βίντεο παρουσιάζει τη δράση του Population Council στη Γουατεμάλα. Ο οργανισμός προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηγετικών δεξιοτήτων και ενδυνάμωσης κοριτσιών, το οποίο τα βοηθά να αναπτύξουν τις προσωπικές τους δυνάμεις και τα διδάσκει βασικές δεξιότητες ζωής, πληροφορώντας τα, παράλληλα, για το αναπαραγωγικό σύστημα και τους ρόλους των φύλων.

Ντόπια κορίτσια ηλικίας 8 με 18 ετών βοηθούν ώστε να καθιερωθούν ασφαλείς χώροι μέσα στις κοινότητές τους για μάθηση, παιχνίδι και συνεργασία με γυναίκες-πρότυπα. Τα μεγαλύτερα κορίτσια τοποθετούνται σε αμοιβόμενα επαγγελματικά προγράμματα, όπου εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να συμβουλεύσουν τα μικρότερα κορίτσια σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την υγεία, την παιδεία, τις οικονομικές δυνατότητες και την επιχειρηματικότητα, μέσω κοινοτικών λέσχεων για κορίτσια. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά, πατήστε εδώ.