Ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» εγκαινιάζει το νέο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, στο Νυμφαίο Φλώρινας
08 Δεκεμβρίου 2010

Την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ», στο ιστορικό κτίριο της Νικείου Σχολής, στο Νυμφαίο Φλώρινας.

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» υποστήριξε με δωρεά του τα έργα υποδομής και τις αναγκαίες επισκευές στο ιστορικό κτίριο, καθώς και την κατασκευή εκθεμάτων και την αγορά εξοπλισμού, με σκοπό τη δημιουργία ενός Κέντρου που θα ανταποκρίνεται στο καίριας σημασίας έργο ευαισθητοποίησης του κοινού για την προστασία της καφέ αρκούδας που επιτελεί ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ».

Το «Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης για την Καφέ Αρκούδα» θα αποτελεί μόνιμη έκθεση με επιστημονικό, φωτογραφικό και διαδραστικό υλικό με 15 θεματικές ενότητες που αφορούν την καφέ αρκούδα και τους βιοτόπους της στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες στους επισκέπτες. Βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών και η ενεργή συμμετοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Θα πραγματοποιούνται επίσης προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης όπως σεμινάρια, παρουσιάσεις, προβολές ντοκιμαντέρ, κλπ.

O «AΡΚΤΟΥΡΟΣ» ιδρύθηκε το 1992. Κύριο μέλημά του είναι η προστασία και περίθαλψη άγριων ζώων και η ενημέρωση του κοινού όσον αφορά ζητήματα προστασίας και διαχείρισης της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος. Ο οργανισμός διαθέτει ένα καταφύγιο αρκούδας, ένα καταφύγιο λύκου και ένα κέντρο ενημέρωσης για την αρκούδα στο Αμύνταιο. Περισσότεροι από 70.000 επισκέπτες το χρόνο ενημερώνονται σχετικά με την άγρια ζωή στην Ελλάδα και τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» επίσης υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε συνεργασία με σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά, πατήστε εδώ.