Τελετή εγκαινίων στον Ελληνόπυργο
20 Μαΐου 2010

Tο Σάββατο, 22 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα η τελετή εγκαινίων του Αρχοντικό Σύρμου, το οποίο ανακαινίστηκε με συνεισφορά από το Ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά, πατήστε εδώ.