Υπηρεσία Νοσηλείας στο Σπίτι Σοβαρά Άρρωστων Παιδιών
22 Ιανουαρίου 2010

Το 2010 η Μέριμνα εγκαινιάζει την Υπηρεσία Νοσηλείας στο Σπίτι Σοβαρά Άρρωστων Παιδιών με μερική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Η Νοσηλεία στο Σπίτι παιδιών που πάσχουν από σοβαρές αρρώστιες αποτελεί βασική παράμετρο της ανακουφιστικής παιδιατρικής φροντίδας, σκοπός της οποίας είναι η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής για τα παιδιά που διανύουν το τελικό στάδιο της ζωής τους, καθώς και για τις οικογένειές τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά, πατήστε εδώ