Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
22 Οκτωβρίου 2009

Eγκαίνια της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης στις 12.00.