22 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Νερού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

22 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Νερού
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Το 1992, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ορίστηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα Νερού» η 22α Μαρτίου, προκαλώντας έτσι το διεθνές ενδιαφέρον για την έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού, ανά την υφήλιο. Η παγκόσμια κρίση νερού είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που άπτονται της δημόσιας υγείας, στην εποχή μας.

Σχεδόν 1,1 δις ανθρώπων (περίπου το 20%  του παγκόσμιου πληθυσμού) δεν έχει πρόσβαση σε υγιεινό, πόσιμο νερό.  Υπολογίζεται ότι αυτή η έλλειψη κοστίζει τη ζωή σε περίπου 4.500 παιδιά ημερησίως. Συγκεκριμένα, το 2004, από τους 2,2 εκ. θανάτους που προήλθαν από μολυσμένο νερό, το 90% των θυμάτων ήταν παιδιά, μικρότερα των 5 ετών. Το νερό είναι επίσης σημαντικό για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών, κρίσιμων για τα παιδιά.

Το ένα τρίτο του πληθυσμού του πλανήτη μας κατοικεί σε χώρες όπου υπάρχει πρόβλημα με την παροχή νερού, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τα επόμενα είκοσι χρόνια. Η κρίση αυτή είναι πολύ πιο  έντονη σε αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικά στην Υποσαχάρεια Αφρική και στη Νότιο Ασία.

Η παγκόσμια κρίση του νερού είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως το κλίμα και η γεωγραφία κάθε τόπου, η έλλειψη δικτύων και συστημάτων ύδρευσης και η ανεπαρκής υγιεινή, από τα οποία είναι αποκλεισμένα 2,6 δις ανθρώπων (40% του παγκόσμιου πληθυσμού). Μερικές από αυτές τις χώρες αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα, όπως υψηλή περιεκτικότητα σε αρσενικό και φθόριο στο πόσιμο νερό.

Η προστασία του περιβάλλοντος συνιστά πρωταρχικό μέλημα του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», γι’ αυτό και έχει στηρίξει –μεταξύ άλλων- τους ακόλουθους οργανισμούς, προκειμένου να παράσχει (ή και να βελτιώσει) την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και συνθήκες υγιεινής:

Eau Vive (2008)

Association pour la Medecine et la Recherche en Afrique (AMREF) (2007)

Tibet Heritage Fund (2006)

WaterAid America (2006)

Sound Waters (2004)

Mission Enfance (1999-2004)


Περισσότερες πληροφορίες: Water for Life Guide