Το πρόγραμμα HeartSongs, έναυσμα για διεθνείς έρευνες - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το πρόγραμμα HeartSongs, έναυσμα για διεθνείς έρευνες
05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Η χρηματοδότηση του προγράμματος HeartSongs του Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία και άλλων ευρύτερων προγραμμάτων διεθνώς.

Διαβάστε περισσότερα στο Δελτίο Τύπου του Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics (05 Ιανουαρίου 2009).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά, πατήστε εδώ.