Εκδήλωση του Ιδρύματος με θέμα την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια
30 Ιουνίου 2008

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» οργάνωσε και φιλοξένησε σήμερα μια εκδήλωση στα νέα του γραφεία, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει στη χώρα μας, στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας.