Διημερίδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Διημερίδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα
04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», με οικολογική ευαισθησία, στηρίζει όσο το δυνατόν περισσότερες πρωτοβουλίες για περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς επίσης και «πράσινες» δραστηριότητες (λόγου χάρη «πράσινα κτίρια»).

Οι καταστρεπτικές φωτιές του περασμένου καλοκαιριού  όπου επλήγησαν πόλεις, χωριά, κτήματα, αλλά κυρίως χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, μας λύπησαν βιαθιά και ταυτόχρονα κινητοποίησαν ειδικούς, ώστε να αναζητήσουν αποτελεσματικότερες μεθόδους αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών. Εμφορούμενο από αυτό το πνεύμα, το ‘Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» -σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Simon Fraser και τον και τον καθηγητή του κύριο Ανδρέα Γερολυμάτο αλλά και τον «Ελληνικό Οργανισμό Ανάπτυξης Κοινωφελών ‘Εργων», και τον Πρόεδρό του, κύριο Λεωνίδα Καμπάνη- ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει μια διημερίδα για την Αντιμετώπιση των Πυρκαγιών και την Οικονομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2007.