Δωρεές εις μνήμην Μαίρης A. Δρακοπούλου
31 Ιανουαρίου 2007Με αφορμή το θάνατο της Μαίρης A. Δρακοπούλου, αδελφής του ιδρυτή, αείμνηστου Σταύρου Νιάρχου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε ομόφωνα, οι επόμενες δωρεές που θα εγκριθούν, την ´Ανοιξη του 2007, να είναι δωρεές εις μνήμην της.