Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη
13 Νοεμβρίου 2006

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν σημαντικές δωρεές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει την έντονη δραστηριότητα του Ιδρύματος στην περιοχή, με τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών έργων, στον τομέα της υγείας.

Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.