29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 / ΜΕΘ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Εγκαίνια 29 Ιουνίου 2006

\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n