Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων

Τον Αύγουστο του 2013, οι επίσημες στατιστικές έρευνες έδειχναν ότι η ανεργία των νέων στην Ελλάδα είχε φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα, υπερβαίνοντας το 60%.

Τον Οκτώβριο, του ίδιου έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΝ ανακοίνωσε νέα Πρωτοβουλία, με τίτλο Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων, ύψους $136 εκατομμυρίων, με σκοπό να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις νεότερες γενιές της Ελλάδας.

Ανακοινώνοντας τη νέα αυτή πρωτοβουλία, το ΙΣΝ επιδίωκε να βοηθήσει τους άνεργους νέους στην Ελλάδα και, παράλληλα, να ανοίξει τον διάλογο σχετικά με τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του κρίσιμου αυτού ζητήματος.

Το Ίδρυμα αναγνώρισε το γεγονός ότι η ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών και ευκαιριών δεν μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω της διάθεσης κεφαλαίων. Η δημιουργία νέων ευκαιριών απαιτεί καινοτόμες συνεργασίες, καθώς και τη συνεργασία διαφόρων τομέων, όπως του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωφελούς. Για τον σκοπό αυτό, το Ίδρυμα διοργάνωσε ένα συνέδριο στη Νέα Υόρκη, τον Απρίλιο του 2014, που συγκέντρωσε οικονομολόγους, οργανισμούς χάραξης πολιτικής, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εκπροσώπους κυβερνήσεων και στελέχη επιχειρήσεων για να διερευνήσουν σενάρια που θα μπορούσαν να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης.

Το έργο του ΙΣΝ για την παροχή ουσιαστικών ευκαιριών στους νέους Έλληνες συνεχίζεται σήμερα με τους απόφοιτους των προγραμμάτων δωρεάς ΙΣΝ, να παίρνουν τη σκυτάλη, και να δημιουργούν με τη σειρά τους ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους Έλληνες.