Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Δωρεές Ενάντια στην Κρίση

Το ΙΣΝ ανακοίνωσε μια έκτακτη πρωτοβουλία, με τίτλο Δωρεές ενάντια στην κρίση, για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, υποστηρίζοντας μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που προσφέρουν βοήθεια σε όσους βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράμματος, που ξεκίνησε το 2012, μέσω 220 δωρεών συνολικού ύψους $130 εκατομμυρίων, διασφαλίστηκε η βιωσιμότητα εκατοντάδων ελληνικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κατ’ επέκταση η συνέχιση του σημαντικού κοινωνικού έργου τους. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, και δεδομένου του θετικού αντικτύπου της, η προσπάθεια συνεχίστηκε με τη δεύτερη φάση, και τη διάθεση επιπλέον $112 εκατομμυρίων σε δωρεές, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2015.

Και στις δύο φάσεις της πρωτοβουλίας, οι δωρεές διατέθηκαν για την υποστήριξη πλήθους οργανισμών που δραστηριοποιούνται, κατά κύριο λόγο, στον τομέα της υγείας, τη σίτισης και της παροχής στέγης. Συγκεκριμένα, στον τομέα της υγείας, οι δωρεές του ΙΣΝ αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση του τομέα ακτινοθεραπείας σε δημόσια νοσοκομεία, των υποδομών του ΕΚΑΒ, καθώς και της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών. Σε ό,τι αφορά τον τομέα σίτισης, το ΙΣΝ βοήθησε στην εξασφάλιση δωρεάν υγιεινών γευμάτων σε μαθητές δημόσιων σχολείων και την παροχή διατροφικής εκπαίδευσης στις οικογένειές τους. Το ΙΣΝ υποστήριξε επίσης ανοιχτά κέντρα ημέρας για αστέγους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και οικογένειες που διέτρεχαν τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς στέγη.

Δείτε τις ιστορίες των ανθρώπων που βιώνουν την κρίση στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του ΙΣΝ, Εδώ Έξω, και μάθετε περισσότερα για τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας, συνοπτικά ή λεπτομερώς, από τον απολογισμό της Deloitte.

Ο αντίκτυπος των Δωρεών ενάντια στην κρίση εξακολουθεί να διαφαίνεται μέχρι και σήμερα, από τη βελτιωμένη πρόσβαση ανθρώπων σε υπηρεσίες περίθαλψης, μέχρι μια σειρά μη κερδοσκοπικών οργανισμών που συνέχισαν το έργο τους, εν μέσω της κρίσης, ωφελώντας ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες.