Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19

Ανταποκρινόμενο στις σοβαρές και πρωτόγνωρες προκλήσεις της πανδημίας, το ΙΣΝ ανακοίνωσε τη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης για τον COVID-19, συνολικού ύψους $100 εκατομμυρίων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της.
Οι δωρεές που εντάσσονται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης για τον COVID-19 εστιάζουν ιδιαίτερα στην έρευνα, διασφάλιση σίτισης και ειδών βασικής ανάγκης, στην παροχή εκπαίδευσης, στην ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την πανδημία, στην οικονομική υποστήριξη καλλιτεχνών, καθώς και νοσηλευτών, γιατρών και προσωπικού καθαριότητας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας. Οι δωρεές θα διατεθούν σε υφιστάμενους και νέους δωρεοδόχους, συνεργατικά funds και απευθείας στο υγειονομικό προσωπικό που εργάζεται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων αναφοράς για τον COVID-19.

ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το ΙΣΝ θα συμβάλει στη διασφάλιση σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, κάλυψης ειδών βασικής ανάγκης, υποστήριξης στην εκπαίδευση και άμεσης υποστήριξης ανθρώπων που ζουν στην Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.

ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα έχει σημαντική θέση στην καρδιά και το έργο του Ιδρύματος, καθώς αποτελεί τον τόπο γέννησής μας. Δεδομένου ότι η χώρα προσπαθεί ακόμη να ανακάμψει από μια βαθιά δεκαετή κοινωνικοοικονομική κρίση, το ΙΣΝ εστιάζει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και προκλήσεων της χώρας σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα.
Ενίσχυση ΜΕΘ και Δυνατότητας Πραγματοποίησης Μαζικών Διαγνωστικών Τεστ για τον COVID-19

Με δωρεά, άνω των $17.9 εκατομμυρίων (€16,5 εκατομμυρίων), το ΙΣΝ υποστήριξε την ανακαίνιση χώρων σε 15 νοσοκομεία στην Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθεί η προσθήκη συνολικά 155 κλινών εντατικής θεραπείας και 19 κλινών αυξημένης φροντίδας στη χώρα, καθώς και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό των ΜΕΘ.

Aναλυτικότερα, το ΙΣΝ θα υποστηρίξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε ιατρού και κάθε νοσηλευτή/τριας στις ΜΕΘ, για 5 χρόνια. Μετά την πάροδο της πενταετίας το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από το Ελληνικό Δημόσιο.
Όπως προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα, έχουν ήδη παραδοθεί οι χώροι που φιλοξενούν 145 νέες κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ στα νοσοκομεία ΚΑΤ, Γ.Ν “Ευαγγελισμός”, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αττικόν, Γ.Ν. Παίδων Αγία Σοφία, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Γ.Ν. Λέσβου «Βοστάνειο», Γ.Ν Λαμίας, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης "Γεννηματά", Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος», Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Γ.Ν. «Άγιος Γεώργιος» Χανίων, Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Ηρακλείου Κρήτης και Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Οι νέες κλίνες αναμένεται να εξυπηρετούν περισσότερους από 6.500 ασθενείς ετησίως.

Oι κατασκευαστικές εργασίες που υπολείπονται για τους χώρους στο Γ.Ν. “Ευαγγελισμός” και Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) βρίσκονται σε αναστολή, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Υγείας, καθώς η λειτουργία των δύο νοσοκομείων ως νοσοκομεία αναφοράς για τον COVID-19 δεν επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών αυτή τη στιγμή.

Ειδικότερα στον Ευαγγελισμό, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, ολοκληρώθηκε, τον Μάιο του 2020, η δωρεά προμήθειας εξοπλισμού συνολικού ύψους €7.7 εκατομμυρίων που αφορούσε, μεταξύ άλλων, στην προμήθεια περισσότερων από 850 κλινών νοσηλείας, εκ των οποίων οι 53 προορίζονται για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και Εμφραγμάτων. 

Σε στενή συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΣΝ πραγματοποίησε δωρεά ύψους άνω των $4 εκατομμυρίων (€3.740.000) για να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα των Αρμόδιων Υγειονομικών Φορέων να πραγματοποιήσουν μαζικά τεστ για τη διάγνωση του COVID-19. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων βάσει συγκεκριμένων δεδομένων, με σκοπό τον περιορισμό του ιού. Μέσω της νέας δωρεάς το Ελληνικό Δημόσιο θα προμηθευτεί δύο Συστήματα Μοριακών Εξετάσεων και 240.000 αντιδραστηρίων, αυξάνοντας σημαντικά την ημερήσια δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων για τη διάγνωση του COVID-19. Το ένα από τα δύο Συστήματα θα εγκατασταθεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) στην Αθήνα, όπου πραγματοποιείται και η πλειονότητα των εξετάσεων, και το δεύτερο στο Κέντρο Αίματος του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Άμεση Υποστήριξη Εργαζομένων στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων Αναφοράς

Δεδομένων των συνθηκών με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι σήμερα, το ΙΣΝ προχωράει σε ένα σημαντικό βήμα, προσφέροντας $7,5 εκατομμύρια (€6,9 εκατομμύρια) για να υποστηρίξει την καρδιά του εθνικού συστήματος υγείας, και συγκεκριμένα το προσωπικό των νοσοκομείων όπου νοσηλεύονται νοσούντες από τον COVID-19. Σε ένδειξη αναγνώρισης της αλτρουιστικής προσπάθειας των ηρώων της πρώτης γραμμής στη μάχη ενάντια στην πανδημία, οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, το ΙΣΝ θα προσφέρει ισάξια τιμητική αμοιβή σε πάνω από 4.600 νοσηλευτές, γιατρούς και προσωπικό καθαριότητας που εργάζονται στις ΜΕΘ των νοσοκομείων αναφοράς για τον COVID-19 ή σε κλινικές COVID-19.
Η συνεργασία με τον δημόσιο τομέα αποτελεί συνήθη πρακτική του ΙΣΝ, εδώ και χρόνια, ως αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση του τομέα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Ενδεικτικό παράδειγμα συνεργασίας του ΙΣΝ με τον δημόσιο τομέα αποτελεί η υπό εξέλιξη Πρωτοβουλία για την Υγεία, συνολικού ύψους άνω των $400 εκατομμυρίων. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, πραγματοποιείται η ανακαίνιση της δεύτερης ΜΕΘ και του Τμήματος Επειγόντων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός σε συνεργασία του ΙΣΝ με τον Θανάση και τη Μαρίνα Μαρτίνου.

Διασφάλιση Σίτισης και Πρόσβασης σε Καθαρό ΡουχισμόΥποστήριξη Υγείας σε Ευάλωτους Πληθυσμούς

Δωρεές με έμφαση στην παροχή έκτακτης βοήθειας σε πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα επείγουσες συνθήκες σε δύο νησιά της χώρας, όπως επίσης και στην προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους που ζουν με σοβαρές και χρόνιες ασθένειες και που βρίσκονται αντιμέτωποι με τους επιπλέον κινδύνους που θέτει η πανδημία, καθώς και στην υποστήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες στο σπίτι τους.

Ψυχολογική Yποστήριξη

Μια ολοκληρωμένη προσπάθεια σε συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών συνεπειών της πανδημίας.

ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ

Διασφάλιση Σίτισης, Ψυχολογική Υποστήριξη και  Κάλυψη Άμεσων Αναγκών 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Δύο δωρεές στη Μεγάλη Βρετανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη εστιάζουν στη μακροπρόθεσμη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης σε ορισμένους από τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς: τους ανθρώπους που ζουν στον δρόμο.

ΗΠΑ

Το ΙΣΝ πραγματοποιεί δωρεές τόσο σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όσο και σε συνεργατικά funds, με έμφαση στη διασφάλιση σίτισης, εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών και ειδών πρώτης ανάγκης, την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς και έκτακτη υποστήριξη καλλιτεχνών και παροχή προστατευτικού εξοπλισμού σε ανθρώπους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή. 

Διασφάλιση Σίτισης

Ακόμη και πριν ξεσπάσει η πανδημία, οι μηχανισμοί διάθεσης τροφίμων των αστικών κέντρων δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου. Οι μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, η επισιτιστική ανασφάλεια και οι ελλείψεις στους μηχανισμούς διάθεσης γευμάτων έχουν πλέον αυξηθεί, καθώς έχουν αρχίσει να διαφαίνονται οι οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. 

Στήριξη Τοπικών Κοινωνιών

Η αντιμετώπιση μιας κρίσης που επηρεάζει όλες ανεξαιρέτως τις πτυχές της ζωής μας, με άνισες συνέπειες, προϋποθέτει μια προσέγγιση ολιστική και ταυτόχρονα ιδιαίτερα συγκεκριμένη και λεπτομερή. Τα ιδρύματα και οι οργανισμοί, με τοπική δράση, είναι σε θέση να εφαρμόσουν συντονισμένες, ολοκληρωμένες λύσεις σε πραγματικό χρόνο, που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας.

 

Υποστήριξη Ψυχικής Yγείας και Παροχής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Oι σοβαρές συνέπειες της πανδημίας στην ψυχική υγεία έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται. Η αντιμετώπισή τους είναι ένας από τους βασικούς άξονες της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ για τον COVID-19. O πρώτος κύκλος δωρεών, εστιάζει στην ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και ενηλίκων, παιδιών και άλλων ευπαθών ομάδων:


Θέτοντας τα Θεμέλια για μία Δίκαιη Οικονομική Ανάκαμψη

Σκοπός των δωρεών που εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία είναι να βοηθήσουν τους περιθωριοποιημένους πληθυσμούς στις ΗΠΑ, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, προκειμένου να θέσουν τις βάσεις για τη μελλοντική οικονομική ανάκαμψη και σταθερότητά τους.

 

Δημόσιος χώρος και Πολιτιστικά Προγράμματα

Δωρεές με έμφαση στη διατήρηση των δημόσιων χώρων της Νέας Υόρκης προκειμένου να συνεχίσουν να προσφέρουν δημιουργικές διεξόδους για τον κόσμο.
City Parks Foundation: Νέα Υόρκη: Συντήρηση και βελτίωση των πάρκων μέσω του NYC Green Relief and Recovery Fund, το οποίο παρέχει έκτακτη βοήθεια στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που διαχειρίζονται τους εξωτερικούς δημόσιους χώρους της πόλης.

Έκτακτη Υποστήριξη Καλλιτεχνών και Δημόσιων Χώρων

Mε όλους τους πολιτιστικούς οργανισμούς να παραμένουν κλειστοί, οι καλλιτέχνες βρίσκονται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, σε μια περίοδο που καλούνται να ενισχύσουν το συλλογικό μας ηθικό. Η υποστήριξη του ΙΣΝ συμβάλλει στη στήριξη μεμονωμένων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών οργανισμών:


Εκπαίδευση & Υποστηρικτικά Δίκτυα Νέων Ανθρώπων

Παρά το γεγονός ότι επικρατεί η αίσθηση ότι η ζωή μας έχει μπει σε παύση, δεν μπορούμε να σταματήσουμε την εκπαίδευση και την εξέλιξη νέων ανθρώπων. Οι δωρεές του ΙΣΝ για τη στήριξη εκπαιδευτικών οργανισμών και οργανισμών υποστήριξης νέων ανθρώπων προσβλέπει στην κάλυψη κενών που δημιούργησε η πανδημία, με σκοπό να διασφαλίσει ότι κάθε νέος άνθρωπος θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει να εξελίσσεται και να μαθαίνει, παρά το γεγονός ότι η πανδημία αυξάνει τις ανισότητες στον τομέα της εκπαίδευσης.

Προστατευτικός Εξοπλισμός για Ανθρώπους που Εργάζονται στην Πρώτη Γραμμή

Με δωρεά προς το Πυροσβεστικό Σώμα Νέας Υόρκης θα διασφαλιστεί η προμήθεια κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού όλων όσοι εργάζονται στην πρώτη γραμμή ενάντια στην πανδημία. 

FDNY Foundation, Νέα Υόρκη: Παροχή προστατευτικού εξοπλισμού σε ανθρώπους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, όπως μάσκες για διασώστες.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Με δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, το ΙΣΝ θα συμβάλει στην ενίσχυση ανθρώπων σε οκτώ χώρες, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε είδη τροφίμων, υγείας και υγιεινής.

ΑΦΡΙΚΗ & ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Οι δωρεές του ΙΣΝ προσβλέπουν στην υποστήριξη εργαζομένων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην πανδημία, καθώς και νέων ανθρώπων για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Επιπλέον, το ΙΣΝ σε συνεργασία με το Bloomberg Philanthropies, μέσω της Πρωτοβουλίας Vital Strategies Resolve to Save Lives υποστηρίζει κράτη της Αφρικής, στην προσπάθειά τους για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

 

ΑΣΙΑ

Οι δωρεές του ΙΣΝ αποσκοπούν στην ενίσχυση παιδιών σε τέσσερις χώρες της Ασίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να τα βοηθήσουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που προκάλεσε η πανδημία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ

Για την άμεση ενίσχυση των πιο ευάλωτων πληθυσμών σε όλο τον κόσμο, το ΙΣΝ πραγματοποιεί δωρεά ύψους $3 εκατομμυρίων στη UNICEF, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του οργανισμού, με τίτλο UNICEF’s COVID-19 response. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη διασφάλιση πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ψυχολογική υποστήριξη και στήριξη των εργαζομένων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, με παροχή προστατευτικού εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλικού και βασικών ειδών έκτακτης ανάγκης. Το διευρυμένο δίκτυο και απόθεμα σε είδη έκτακτης ανάγκης -το μεγαλύτερο στον κόσμο- καθιστούν τον οργανισμό τον πλέον κατάλληλο για τη γρήγορη διάθεση των ειδών, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Young 1ove Organization, Νεπάλ και Κένυα: Υλοποίηση προγραμμάτων διδασκαλίας μαθηματικών μέσω μεθόδων χαμηλών τεχνολογικών απαιτήσεων στην Κένυα και το Νεπάλ, την ανάπτυξη προγραμμάτων για τη μετάφραση αποδεδειγμένων επανορθωτικών τεχνικών εκπαίδευσης για απομακρυσμένη διδασκαλία, καθώς και τη διάδοση γνώσεων που βελτιώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Μια ακόμη δωρεά με αντίκτυπο σε κατοίκους πολλών χωρών ανά τον κόσμο είναι αυτή προς το Lifebox, που συμβάλλει στην παροχή άμεσης βοήθειας σε κέντρα υγείας, στην Αφρική, Κεντρική και Νότια Αμερική και Ασία. 

Lifebox: Παροχή παλμικών οξύμετρων, τα οποία αποτελούν καθοριστικής σημασίας ιατρικά εργαλεία, για την παρακολούθηση της υγείας ασθενών με COVID-19. Διεξαγωγή εργαστηρίων κατάρτισης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε χώρας, καθώς και παροχή διαδραστικής, διαδικτυακής εκπαίδευσης.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η δυνατότητα να ελέγξουμε τη διασπορά της νόσου είναι πολύ κρίσιμη κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ΙΣΝ είναι ιδιαίτερα υπερήφανο που υποστηρίζει τo Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με δωρεά $3 εκατομμυρίων, για την κρίσιμης σημασίας πρωτοβουλία με τίτλο COVID-19 Τesting Insights Initiative. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να παρέχει σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό περιεκτικά δεδομένα που προκύπτουν από τεστ για τον COVID-19, παράλληλα με αναλύσεις και οδηγίες από επιστήμονες και ειδικούς. Η Πρωτοβουλία προκύπτει ως φυσική συνέχεια της μακροχρόνιας συνεργασίας, σε διαφορετικούς τομείς, μεταξύ του ΙΣΝ και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, όπως, μεταξύ άλλων, του Berman Institute of Bioethics, και προσβλέπει να προσφέρει άμεση πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις μας.

Επίσης το ΙΣΝ υποστηρίζει με δωρεά $3 εκατομμυρίων το Rockefeller University, στη Νέα Υόρκη, και συγκεκριμένα το ερευνητικό έργο 18 εργαστηρίων για την θεραπευτική αντιμετώπιση της πανδημίας.

Mια δωρεά στο Νοσοκομείο Sant Joan de Déu Barcelona θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας βιοτράπεζας –ανοιχτής σε όλους τους ερευνητές- με σκοπό την κατανόηση του αντικτύπου και της συμπεριφοράς του ιού, όπως των μοτίβων μετάδοσής του σε παιδιά και εγκύους αλλά και τη δημιουργία γι’ αυτόν τον σκοπό ενός πολύγλωσσου ιστότοπου για το ευρύ κοινό.