Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και Αγωγής

Κατασκευαστικές εργασίες
Εργασίες ανακαίνισης, κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και αγορά H/Y και εξοπλισμού.

 
Οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος εξυπηρετούν τους μαθητές και άλλα παιδιά της περιοχής, καθώς δεν υπάρχουν άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.