Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και Αγωγής

Εργασίες ανακαίνισης αίθουσας
Εργασίες ανακαίνισης αίθουσας. Το έργο είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ακουστικής, του φωτισμού και της θέρμανσης της σχολικής αίθουσας.