Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και Αγωγής

Ανακαίνιση κοιτώνων

Εργασίες ανακαίνισης δύο ξενώνων που φιλοξενούν 50 παιδιά.

Tο Zάννειο Ίδρυμα παρέχει εκπαίδευση σε ορφανά και εγκαταλειμμένα παιδιά από 6 ώς 18 ετών.