Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υποστήριξη προγράμματος

Η δωρεά στηρίζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προκειμένου να πραγματοποιήσει μια ρεαλιστική μελέτη με σκοπό την ανάπλαση και αναγέννηση της γύρω περιοχής.