Υπουργείο Πολιτισμού - Επιτροπή Συντηρήσεως του Ναού Επικουρίου Απόλλωνος

Αγορά εξοπλισμού
Χρηματοδότηση προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της προμήθειας εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της αναστήλωσης του Ναού στην αρχαία πόλη της Φιγαλείας (Αρκαδία / Ηλεία).

Η Επιτροπή Συντήρησης του Ναού Επικουρίου Απόλλωνος συστάθηκε το 1975, με σκοπό το σχεδιασμό και την επίβλεψη των αναγκαίων εργασιών συντήρησης του μνημείου.  Από το 1986, ο Ναός συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.  Η επιτροπή εκτελεί τώρα εργασίες στο βόρειο τμήμα του Ναού.  Οι εργασίες συντήρησης του μνημείου εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το έτος 2001.