Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση για την εκπόνηση των μελετών της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης του Φαληρικού Όρμου, με στόχο τη δημοπράτηση του έργου.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση των ολοένα εντεινόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες ζωής και δημιουργίας.