Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Υπουργείο Πολιτισμού - Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης

Ενίσχυση για την ελληνική επανέκδοση της μουσειοσκευής Το Δωδεκάθεο και για την έκδοσή της στην αγγλική γλώσσα. Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό βιβλίο, ένα φάκελο με δώδεκα έντυπα και ένα φάκελο με έγχρωμες καρτέλες που απεικονίζουν μύθους και παιχνίδια σχετικά με το Δωδεκάθεο.

Η μουσειοσκευή δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν τον απέραντο πλούτο της αρχαίας και της σύγχρονης τέχνης, να γνωρίσουν μερικούς από τους πιο ωραίους μύθους της αρχαιότητας, συσχετίζοντάς τους με χώρους, μνημεία και με την ιστορία του τόπου όπου κατοικούν. Με θεματικό άξονα τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου, η μουσειοσκευή στοχεύει στο να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού γύρω από τη μυθολογία αλλά και την τέχνη της αρχαίας Ελλάδας εν γένει.