UNESCO

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση του προγράμματος Focusing Resources on Effective School Health. Ο αντικειμενικός στόχος του προγράμματος ήταν να βελτιώσει τα διδακτικά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα μέσω της βελτίωσης της υγείας, της υγιεινής και της διατροφής.

Πρωταρχικός στόχος της UNESCO είναι να συμβάλει στην εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλο τον κόσμο, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ εθνών μέσω της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της επικοινωνίας.