Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την υποστήριξη της ανακαίνισης του τμήματος καρδιολογίας.

Το «Θριάσιο» Νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1996 και εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων δεκαπέντε Δήμων της Δυτικής Αθήνας  Το νοσοκομείο καλύπτει όλες τις σημαντικές ιατρικές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικοτήτων καρδιολογίας.