Θρακικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την εκπόνηση της μουσειολογικής μελέτης και της εφαρμογής της για τη δημιουργία Πινακοθήκη στην Αλεξανδρούπολης.  

Το Κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης Θράκης ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την προαγωγή της τέχνης στη Θράκη και τις γύρω περιοχές, την προστασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη δημιουργία πολιτιστικών υποδομών στην περιοχή. Η λειτουργία του Κέντρου βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντική εργασία και συνεργασίες με τοπικούς φορείς. Ασκούν πολιτική πίεση για τον χαρακτηρισμό των τοπικών ιστορικών κτιρίων ως διατηρητέα και την αποκατάστασή τους, και διοργανώνουν διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις για την προαγωγή των τοπικών καλλιτεχνών.