ΘΡΑΚΑ Α.Μ.Κ.Ε

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη της υλοποίησης προγράμματος που απόσκοπεί στην στήριξη λογοτεχνικών προγραμμάτων φιλοξενίας (residencies) σε Κροατία, Σλοβενία, Ελλάδα.

Η ΘΡΑΚΑ ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την προώθηση δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον πολιτισμό πανελλαδικά αλλά και την προώθηση της Ελληνικής λογοτεχνίας και στο εξωτερικό.