Το Περιβολάκι - Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά εκπαιδευτικού υλικού.

Το  Κέντρο «Περιβολάκι» φροντίζει παιδιά με διανοητικές αναπηρίες, αυτισμό, καθώς και παιδιά με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.