Το Περιβολάκι - Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας - Αγορά οικοπέδου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Περιβολάκι - Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας

Αγορά οικοπέδου
Αγορά οικοπέδου για ανέγερση κτιρίου.