Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ανέγερση κτιρίου
Μερική ενίσχυση για την ανέγερση κτιρίου, το οποίο θα στεγάσει το  Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την Εξαφάνιση και Εκμετάλλευση Παιδιών. 
Ο Οργανισμός προστατεύει παιδιά ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής ή εθνικότητας. Διατηρεί έξι παραρτήματα στην Ελλάδα και φιλοξενεί 150 παιδιά. Έχει δημιουργήσει τη  «Γραμμή Βοηθείας για Παιδιά», η οποία απευθύνεται σε κακοποιημένα παιδιά, καθώς και προγράμματα ψυχαγωγίας και συναισθηματικής υποστήριξης στα νοσοκομεία παίδων όλης της χώρας.