ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Σερρών

Αγορά εξοπλισμού

Ενίσχυση με σκοπό τη δημιουργία ενός εργαστηρίου πληροφορικής, την κατασκευή ενός θερμοκηπίου και την αγορά διδακτικού υλικού.

Το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής εκπαιδεύει με νέο εκπαιδευτικό σύστημα, εστιασμένο στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, καθώς και προβλήματα λόγου, ακοής και όρασης. Είναι το μοναδικό τεχνικό και επαγγελματικό σχολείο στην περιφέρεια και αριθμεί 16 μαθητές από 12 έως 18 ετών. Στόχος του είναι να προσφέρει στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να ενταχθούν στην κοινωνία μέσω της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.