ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α' Βαθμίδας Αιγάλεω

Ανακαίνιση

Δωρεά για την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του θερμοκηπίου της Σχολής.

Το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α' Βαθμίδας Αιγάλεω ιδρύθηκε το 2007 και προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση Γενικής Παιδείας σε μαθητές με Ειδικές Ανάγκες.