Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας

Αγορά εξοπλισμού

Αγορά εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολέας, εκπαιδευτικά βιβλία και DVD.

Ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας  ιδρύθηκε το 1992. Εκατό δέκα παιδιά και ενήλικες παρακολουθούν τα προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας. Η θεραπευτική ιππασία είναι ευεργετική για παιδιά με ειδικές ανάγκες, αφού βελτιώνει την ισορροπία και τον συντονισμό τους και τονώνει το μυϊκό τους σύστημα.