Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αντικατάσταση του εξοπλισμού ιππασίας, ο οποίος έχει καταστεί ακατάλληλος λόγω φυσικής φθοράς. 

Ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας ιδρύθηκε το 1992, με στόχο την εξάπλωση της ιππασίας ως θεραπευτικής μεθόδου αποκατάστασης, ιδίως για τα παιδιά που πάσχουν από φυσικές ή ψυχικές διαταραχές. Σήμερα ο Σύνδεσμος διαθέτει 9 άλογα και πραγματοποιεί 150 συνεδρίες ιππασίας ανά εβδομάδα.