Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος

Συνέδριο
Μερική χρηματοδότηση του πρώτου συνεδρίου για τη νεανική επιχειρηματικότητα, με τίτλο «Young Entrepreneurs in Action Hellas». Το συνέδριο αποσκοπεί στην ανάδειξη επιτυχημένων παραδειγμάτων νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, καθώς και στην παροχή χρήσιμων συμβουλών, πληροφοριών και εμπειρικών γνώσεων σε μαθητές, φοιτητές και νέους επιχειρηματίες στην Ελλάδα. 

Ο Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος (Young Leaders) ιδρύθηκε το 2007.  Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προώθηση και η προαγωγή της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω δυναμικών και καινοτόμων δράσεων.