Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου «Ξενώνας για την Κακοποιημένη Γυναίκα και το Παιδί»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για τη μερική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων μίας Συμβουλευτικής Δομής για γυναίκες.

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2000 με στόχο την οργάνωση δράσεων για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και για την παροχή στήριξης στις γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας.