Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους – Σ.Κ.Ε.Π.

Έκδοση / Παραγωγή
Για την έκδοση του καταλόγου της έκθεσης «Αποτυπώματα 2010» και την παραγωγή δύο βίντεο για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βορρέ από τις 19 Νοεμβρίου ως τις 4 Δεκεμβρίου  2010. Σκοπός της έκθεσης ήταν να ενθαρρύνει τη συμμετοχική συνεργασία ανάμεσα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Περιλάμβανε, επίσης, σειρά από εκδηλώσεις και ομιλίες που αποσκοπούν στην προαγωγή φιλικών σχέσεων και αλληλοκατανόησης μεταξύ των παιδιών.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό, αφενός, να δώσει φωνή σε ευπαθείς ομάδες ανθρώπων και, συγκεκριμένα, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπηρία, παιδιά που δουλεύουν στους δρόμους και εγκαταλειμμένα παιδιά και, αφετέρου, να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά.