Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Σύρου

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την ανακαίνιση του εκκλησιαστικού οργάνου και για την αγορά τριών κλιματιστικών μονάδων για την ορθή συντήρησή του.

Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1929 με στόχο να προωθήσει την ενότητα, την πνευματική καλλιέργεια και την καλλιέργεια των χριστιανικών και ανθρωπιστικών αξιών στα μέλη του.