Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε θύματα βασανιστηρίων, στο κέντρο υποστήριξης θυμάτων βασανιστηρίων και βίας στην Αθήνα.

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ είναι μία μονάδα ψυχικής υγείας που εξυπηρετεί τις ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων που ζουν στην Αθήνα. Η προτεραιότητα του Κέντρου είναι να προσεγγίζει τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και ψυχικές διαταραχές ή που κινδυνεύουν να αναπτύξουν ή να εκδηλώσουν τέτοια προβλήματα, δεδομένου ότι η μετανάστευση είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες εκδήλωσής τους.