Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χρηματοδότηση προγράμματος
H δωρεά αποτελεί μέρος του Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων.

Χρηματοδότηση με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε προεφήβους και εφήβους που ζουν στην Αθήνα (Κυψέλη και όμορες γειτονιές) και έχει ως στόχο τη βελτίωση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας και την θεραπευτική – αποκαταστασιακή διαχείριση σοβαρών προβλημάτων ψυχικής υγείας και ψυχικών διαταραχών μέσα από την ανάπτυξη κλινικών υπηρεσιών. Οι δράσεις του προγράμματος, το οποίο θα υλοποιηθεί στο Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ», έχουν χαρακτήρα παρεμβάσεων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Οι παρεμβάσεις δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας πρόληψης απευθύνονται σε παιδιά μεταναστών, ενώ  οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας απευθύνονται σε όλα τα παιδιά υψηλού κινδύνου νόσησης, ανεξαρτήτως καταγωγής.

Η “Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης” ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στα πεδία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής οικονομίας, της μέριμνας και της ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων.  Αναπτύσσει παρεμβάσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, ΑμεΑ, ψυχικά ασθενείς). Από το 2007, έχει επίσης την επιστημονική και διοικητική ευθύνη της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας στο νομό Τρικάλων και του Κέντρου Ημέρας «Βαβέλ» για την ψυχική υγεία των μεταναστών στην Αθήνα, δομών που εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «Ψυχαργώς» και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ» είναι μονάδα ψυχικής υγείας που έχει στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταναστών και προσφύγων που διαμένουν στην Αθήνα. Προτεραιότητα του Κέντρου είναι η προσέγγιση των μεταναστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και ψυχικές διαταραχές ή που απειλούνται από την εμφάνιση ή την εκδήλωση τέτοιων προβλημάτων, αφού η μετανάστευση συνιστά παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωσή τους.