Σύλλογος των εν Ελλάδι Κασίων - Αγορά ιατρικού εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλλογος των εν Ελλάδι Κασίων

Αγορά ιατρικού εξοπλισμού
Αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το ιατρικό κέντρο του νησιού, καθώς και πέντε γεννητριών.